PATENTsmarter™

KOPIFORSVARS-RESSOURCER
Links - Link i BIO

Quickguide til dig der silverer kopper.

Velkommen til PATENTsmarter's™ "Link i bio"-side

Jeg hjælper iværksættere, nystartede virksomheder og små og mellemstore virksomheder med at beskytte deres overskud ved at etablere et solidt skjold af beskyttelse omkring deres virksomheder, aktiver og produkter for at afvise luskede, tyvagtige konkurrenter.

Gennem online- og “in-person”-kurser, webinarer og events, herunder workshops, skræddersyede løsninger til din virksomhed eller dit team, og1:1 sparring.

Blogartikler og andre godter

Her kan du finde blogartikler og andet guf, som relaterer til mine opslag på sociale medier. Find det billede der matcher det billede eller den titlen du har set på det sociale medie der førte dig hertil og du vil blive sendt direkte til blogopslaget hvor jeg uddyber emnet – eller til det tilbud du gerne vil ha’ fingrene i… Tjek den fulde kopiforsvars-blog ud, hvor du kan filtrere indlægene efter emne eller f.eks. din virksomhedstype. Klik på linket her: COPY-DEFENSE BLOG.

Fandt du ikke den blogartikel, du ledte efter? Så tjek den hele kopiforsvars-bloggen ud her, hvor du kan filtrere f.eks. efter emne eller din virksomhedstype. Følg linket her: COPY-DEFENSE BLOG.

Mere fra bloggen, som du du måske kan li'

Andre PATENTsmarter™-links

Her finder du links til nyttige og resultatorienterede tilbud og sider, hvor du kan flere PATENTsmarter™ & Gyde bedre at kende. Find dansk eller engelsk indhold – vælg det, du foretrækker.

Engelske sider

Anmeldelser m.m.

Personlig Linkedin

@gydecarstensen

PATENTsmarter™ Linkedin

På engelsk: @patentsmarter

PATENTsmarter™DK Linkedin

Dansk: @patentsmarterdk

Trustpilot

Engelske og danske anmeldelser

Gyde

@ Larsen & Birkeholm

Podcast-interviews og artikler

Artikel om Gydes karriere i dansk online magasin:

Karrieren#1, s. 35-37
September 2022

Podcast-interview i Dansk Kvindelig Iværksætter Podcast

Bliv Kvindelig Iværksætter #96
januar 2022

Podcast-interview i en podcast @Trine Ravnkilde

"Det går sku nok" #24 "Undgå at blive kopieret"
November 2023

Vil du have mere end det, du ser her på "link-in-bio"-siden?

Her er mere "hands-on-viden" til dig!

Start med gratis ressourcer som f.eks. PATENTsmarter™ kopiforsvars-bloggen eller indlæg på sociale medier for at lære at beskytte dit hårde arbejde mod misbrug. Og når du føler dig klar- eller begynder at få en fornemmelse af, at du virkelig burde vide og gøre mere, så prøv et af mine solide “lad os gøre noget ved det”-tilbud, der fås i forskellige formater:

Onlinekurser, webinarer, workshops og skræddersyede løsninger – alt sammen udviklet og produceret for at hjælpe dig med at sikre din virksomhed, vækst og succes.

Læs mere om dine muligheder i afsnittet herunder.

Onlinekurser

Er du klar til at forvandle din geniale idé til en blomstrende virksomhed, men er du bange for, at konkurrenterne stjæler den? Bare rolig, med Idearlify®ONLINEkurser er du godt dækket ind! Med min resultatorienterede tilgang kan du hurtigt og effektivt frilagt og brugt dine kopibeskyttelsesmuligheder for og igennem dine forretningsaktiver og produkter. Og hurtigere end hvis du starter helt fra bunden – på egen hånd.

Begynd at implementere mine brugervenlige værktøjer, workbooks og tjeklister med det samme. Og det bedste er, at du ikke behøver nogen forudgående erfaring for at komme i gang! Bare tryk på billedet, eller klik her for at gå på opdagelse på kursussiden, eller tjek butikssiden for at starte din rejse i dag.

Husk, at hver dag betyder noget, når det handler om at beskytte din tid og dine ressourcer mod tyveri. Så lad os komme i gang og opbygge din drømmevirksomhed sammen!

webinarer, workshops og events

Hvis du er glad for at lære ved at stille spørgsmål og foretrækker at fokusere på ét emne ad gangen – eller har brug for en plan og vejledning til de næste skridt, du tager, er jeg her for at hjælpe!

Jeg har en række værdifulde ressourcer, såsom workshops, webinarer og events, der koncentrerer sig om specifikke emner, designet til at holde dig foran konkurrenterne.

Det er vigtigt at bemærke, at disse arrangementer ofte har et begrænset antal pladser og først vil være tilgængelige for medlemmer af nyhedsbrevet. For at få adgang til eventsiden skal du blot klikke her eller på billedet ved siden af denne tekst.

1:1 sparringssession og pakker

Jeg forstår, at mange PATENTsmarter™-elever gerne vil finde en behagelig mellemvej mellem at studere alene og arbejde sammen med en peer.

Hvis du gerne vil øve dig en-til-en med mig, din coach og mentor inden for produktbeskyttelse og kopiforsvar, tilbyder jeg dig gerne individuelle sparringssessioner.

Disse sessioner kan bookes som enkeltlektioner, rabatterede bundter eller periodisk forudindstillede kombinationspakker. Du er velkommen til at klikke på billedet eller på dette link for at komme til bookingsiden og planlægge din session, når det passer dig.

Skræddersyede løsninger

Hvis du ønsker at forbedre din viden om immateriel ejendom, er jeg her for at hjælpe!

Jeg tilbyder tilpassede kurser, webinarer og personlige præsentationer, der er skræddersyet til dine specifikke behov. Uanset om du er virksomhedsejer, afdelingsleder, underviser eller en del af en klub eller forening, skaber jeg gerne et program, der passer til dine behov.

For at komme i gang skal du blot klikke på billedet eller følge linket for at sende din anmodning. Derefter kan vi aftale et kort opkald for at diskutere yderligere detaljer. Vær opmærksom på, at dette opkald er udforskende, og at der ikke er nogen betingelser knyttet til det.

Som en ekstra bonus kan jeg også varmt anbefale at tjekke de seks mest essentielle værktøjer for alle, der skaber noget, der er værd at have, lave eller sælge. Denne side er en fantastisk ressource, der kan give dig værdifuld indsigt i, hvad du bør vide som iværksætter, startup eller leder, forsker eller produktudvikler i en SMV. Hvem ved, måske bliver du endda inspireret til, hvad du vil tilføje til din skræddersyede løsning.

Nyhedsbrev

Få din viden om produktbeskyttelse, PATENTsmarter™-nyheder og lejlighedsvis tilbud om at nå dine mål med hensyn til dit forsvar mod kopier direkte i din indbakke.

(Hvis det ikke er noget for dig, kan du afmelde dig med et enkelt klik.)

ANSVARSFRASKRIVELSE: PATENTsmarter™ er ikke juridisk rådgivning

PATENTsmarter™ er ikke et patentkonsulentfirma og yder ikke rådgivning, hverken juridisk eller andre former for rådgivning.


PATENTsmarter™ er et informations- og uddannelseswebsted, der drives af European Patent Attorneys, herunder specifikt ejeren, grundlæggeren og CEO for PATENTsmarter™, Gyde Balzer Carstensen.

Læs venligst vores Forretningsbetingelser før du bruger de oplysninger, som PATENTsmarter™ tilbyder i shoppen eller på anden måde.


Alle produkter og tjenester, blogs, mentoring (1:1 sparring), skræddersyede løsninger, events, webinarer, workshop m.m., herunder materiale eller indhold, der deles af PATENTsmarter™ , er udelukkende til uddannelsesmæssige og illustrative formål, der har til formål at give en bedre forståelse af loven og dens potentielle muligheder og risici, og kan ikke opfattes som juridisk rådgivning.

En forenkling kan være nødvendig for at forbedre den begrebsmæssige forståelse

Indholdet garanteres ikke for at være korrekt eller opdateret med de seneste nationale eller internationale lovændringer. Nogle gange er begreberne blevet forenklet for at reducere kompleksiteten og sikre en bedre begrebsmæssig forståelse, hvilket betyder, at udvalgte emner eller aspekter kan udelades eller ikke belyses fra alle vinkler.

Brug oplysningerne – men husk at få professionel rådgivning

Det er dit (brugerens) ansvar som virksomhedsejer at sikre, at du kender de juridiske konsekvenser af dine handlinger og derfor også at konsultere en patentadvokat eller juridisk rådgiver, før du handler på baggrund af noget, du har lært eller konkluderet på baggrund af produkter, tjenester og indhold leveret af PATENTsmarter™ .


Selv om PATENTsmarter™ kan hjælpe dig med at strømline dit arbejde og fremhæve muligheder og risici, kan det ikke erstatte rådgivning fra en patentadvokat eller juridisk rådgiver.


Din specifikke situation, forretningsmodel, produktdetaljer, konkurrencesituation og adfærd er nogle af de aspekter, der påvirker din juridiske status, og kan i nogle tilfælde synes at være i modstrid med det, du har lært i f.eks. specifikke PATENTsmarter™.

Forventninger, resultater og succes

PATENTsmarter™ garanterer eller lover ikke specifikke resultater eller resultater for virksomheder eller enkeltpersoner, der deltager i eller bruger produkter eller tjenester, der leveres via denne webside eller tilknyttede tjenester.

Din virksomhed, dit ansvar – husk at søge forretningskritisk rådgivning, før du handler

Alle kan lære med PATENTsmarter™, men resultaterne vil variere og afhænge af sagsspecifikke detaljer, forståelse af det præsenterede indhold, den personlige indsats, der er forbundet med at oversætte det, og rådgivernes kompetence, som forklaret ovenfor.


Hvis du ønsker min praktiske støtte som din rådgiver, kan dette ikke ske gennem PATENTsmarter™. Du kan kontakte mig via min konsulentaftale med Larsen & Birkeholm; men da dette er en helt uafhængig virksomhed, skal du ikke forvente rabatter eller andre fordele som følge af køb af PATENTsmarter™. Jeg tilbyder kun et begrænset antal rådgivningstimer hos Larsen & Birkeholm, så det kan være nødvendigt at kontakte mig i god tid, hvis du ønsker min sagsspecifikke service.

DISCLAIMER: PATENTsmarter™ content is not legal advice

PATENTsmarter™ is not a patent law firm and does not provide legal or any other advice.


PATENTsmarter™ is an informational and educational website operated by European Patent Attorneys, particularly the Owner, founder, and CEO of PATENTsmarter™, Gyde Balzer Carstensen.

Please read our Terms & Conditions before using the information offered in the shop or by any other means by PATENTsmarter™.


All Products and Services, Blogs, Mentoring, Tailor-made Solutions, Events, Webinars, Workshops, and more, including any Material or Content shared by PATENTsmarter™, are for educational and illustrative purposes only, aimed at better understanding the law and its potential opportunities and risks, and cannot be construed as legal advice.

Simplification may be necessary to improve the conceptual understanding

The content is not guaranteed to be correct or updated with recent national or international law changes. Sometimes concepts have been simplified to reduce complexity and to ensure a better conceptual understanding, which means that selected topics or aspects may be omitted or not highlighted from all angles.

Use the information – but remember to get professional advice

It is your (the user’s) responsibility as a business owner to ensure that you know the legal consequences of your actions and, thus, also to consult a patent attorney or legal advisor before you act on anything you learned or concluded based on Products, Services, and Content provided by PATENTsmarter™.


Although PATENTsmarter™ can help streamline your work and highlight available opportunities and risks to consider, it cannot replace seeking advice from a patent attorney or legal advisor.


Your specific situation, business model, product details, competitor situation, and behavior are some of the aspects affecting your legal status and may, in some cases, seem to contradict what you learned in, e.g., specific PATENTsmarter™ courses.

Expectations, results, and success

PATENTsmarter™ does not guarantee or promise specific results or outcomes for businesses or individuals participating in or using Products or Services provided via this web page or associated Services.

Your business, your responsibility – remember to seek critical advice before you act

Any person can learn with PATENTsmarter™, but results will vary and depend on case-specific details, understanding of the content presented, the personal effort involved in translating it, and the competence of advisors, as explained above.


If you want my hands-on support as your counsel, this can not be done through PATENTsmarter™. You can reach out to me through my consultancy agreement with Larsen & Birkeholm; however, since this is an entirely independent business, please do not expect discounts or other perks due to the purchase of PATENTsmarter™ products. I only offer a limited number of counseling hours at Larsen & Birkeholm, so you may need to reach out in good time if you would like my case-specific services.