Idearlify®-events - online og offline events

Beskyt dig
Vær klar
tag aktion

online og offline events: idearlify®EVENTS idearlify®WEBINARER idearlify®EVENTSonline idearlify®EVENTSoffline idearlify®WORKSHOPSonline idearlify®WORKSHOPSoffline
Start ikke fra ingenting...

Events

Gem en plads til det næste idealify®EVENT lige her

Dette er stedet, hvor du kan få en plads til online- og offline-events. Velkommen til PATENTsmarter’s™ idearlify®EVENTS bookingside.

Det er her, du kan finde forskellige arrangementer, såsom webinarer og workshops, der er designet til at inspirere og styrke dig.

Min praktiske idearlify®-tilgang vil hjælpe dig med at forstå et specifikt emne grundigt og give dig selvtillid til at omdanne din indsigt til handlingsrettede trin med f.eks. fokuseret, trinvis personlig vejledning i workshops.

Jeg tror på kraften i innovation og iværksætteri og vil samarbejde med fagfolk, der kan give andre perspektiver til den kopiforsvarstræning, jeg tilbyder. Og alt er lavet til at beskytte og styrke dine kreationer. Sammen kan vi holde kopisterne på afstand og fremme væksten i din virksomhed.

Pladser og arrangementer er begrænsede: Tilmeld dig de arrangementer, der kan bookes i dag, og tag det første skridt mod en lysere fremtid – og gå ikke glip af noget.

Idearlify®Events

online eller offline events - herunder workshops

Lad os samarbejde om at udvikle stærke strategier og få viden fra andre for at beskytte dine ideer, isolere dine innovationer og lede din virksomhed mod vækst. Du kan udvide din viden med idearlify®EVENTS på ethvert trin af din rejse, før, under og efter du har engageret en juridisk rådgiver eller foretaget væsentlige ændringer i din forretningsstrategi.

Det er vigtigt at tænke på at beskytte dine investeringer mod tab og skader, og idearlify®EVENTS kan give dig den nødvendige træning til at gøre det.

Jeg tror, der er en grund til, at du læser dette, og ved at deltage i vores arrangementer og workshops, som er en del af idearlify®RESOURCES, kan du få værdifuld indsigt i, hvordan du effektivt samarbejder med dine advokater og patentrådgivere for at nå dine mål.

Så hvorfor vente? Tilmeld dig dit foretrukne idearlify®EVENT i dag!

Kalenderen var lidt tom i 2023. Men jeg er glad for at kunne fortælle dig, at 2024 vil byde på flere begivenheder end nogensinde. Hold øje med mere - og sørg for at tjekke ind for at få muligheden for gratis events!

Et online kursus i sort og hvid med en kvinde i blazer.

Mit navn er Gyde Balzer Carstensen

Som European Patent Attorney og Danish Certified Patent Agent har jeg over 14 års erfaring med at beskytte intellektuelle ejendomsrettigheder for førende virksomheder som Novo Nordisk og H. Lundbeck.

Jeg er fast besluttet på at bruge denne ekspertise til at styrke og inspirere virksomheder, både store og små, til at beskytte deres produkter mod kopier og efterligninger.

Sammen kan vi opbygge en mere robust og innovativ fremtid. Tjek også butikken og siden med booking af 1:1 sparring– jeg er kun et klik eller et telefonopkald væk fra at støtte dit proaktive og forebyggende copy-defense arbejde!

Hvem er online- eller offline-events for? Hvem kan få gavn af det?

Jeg har arbejdet som patentspecialist og IP-professionel i over 14 år nu, og i den tid har jeg haft fornøjelsen af at hjælpe mange forskellige faggrupper og roller.

Jeg har gennemført undervisningsevents og workshops i hele min karriere og er stærkt motiveret af at løse problemer for at finde ud af, hvad der er de mulige resultater og muligheder for hver deltager.

Her er en liste over nogle af de erhverv og roller, der har nydt godt af mine events, undervisning eller andre muligheder for gruppelæring (såsom skræddersyede løsninger).

 • Nye iværksættere
 • Erfarne iværksættere
 • Digitale skabere
 • eksperter i rådgivning
 • ejere af webshops
 • bloggere
 • forfattere
 • fotografer
 • kunstner
 • designer
 • iværksættere
 • lærere
 • undervisere
 • trænere
 • mentorer
 • fitnessinstruktører
 • Opfindere
 • Forskere
 • Produktudviklere
 • Produktoptimerende udviklere
 • Teamledere
 • Tværfaglige innovatører
 • Produktdesignere
 • Specialister i produktemballage og anden indpakning
 • Strateger
 • Beslutningstagere
 • Virksomhedsudviklere
 • Produktplanlæggere
 • Bestyrelsesmedlemmer
 • Brand- og markedsføringseksperter
 • Eksperter inden for regulering
 • Specialister i klinisk udvikling
 • Eksperter inden for produktlivscyklusstyring
 • Fagfolk med ambitioner om ledelse
 • Fagfolk, der ønsker at blive bestyrelsesmedlemmer
 • CEOer for nystartede virksomheder
 • administrerende direktører for SMVer
 • Ledende/øverste ledelsespersonale
DISCLAIMER: PATENTsmarter™ content is not legal advice

PATENTsmarter™ is not a patent law firm and does not provide legal or any other advice.


PATENTsmarter™ is an informational and educational website operated by European Patent Attorneys, particularly the Owner, founder, and CEO of PATENTsmarter™, Gyde Balzer Carstensen.

Please read our Terms & Conditions before using the information offered in the shop or by any other means by PATENTsmarter™.


All Products and Services, Blogs, Mentoring, Tailor-made Solutions, Events, Webinars, Workshops, and more, including any Material or Content shared by PATENTsmarter™, are for educational and illustrative purposes only, aimed at better understanding the law and its potential opportunities and risks, and cannot be construed as legal advice.

Simplification may be necessary to improve the conceptual understanding

The content is not guaranteed to be correct or updated with recent national or international law changes. Sometimes concepts have been simplified to reduce complexity and to ensure a better conceptual understanding, which means that selected topics or aspects may be omitted or not highlighted from all angles.

Use the information – but remember to get professional advice

It is your (the user’s) responsibility as a business owner to ensure that you know the legal consequences of your actions and, thus, also to consult a patent attorney or legal advisor before you act on anything you learned or concluded based on Products, Services, and Content provided by PATENTsmarter™.


Although PATENTsmarter™ can help streamline your work and highlight available opportunities and risks to consider, it cannot replace seeking advice from a patent attorney or legal advisor.


Your specific situation, business model, product details, competitor situation, and behavior are some of the aspects affecting your legal status and may, in some cases, seem to contradict what you learned in, e.g., specific PATENTsmarter™ courses.

Expectations, results, and success

PATENTsmarter™ does not guarantee or promise specific results or outcomes for businesses or individuals participating in or using Products or Services provided via this web page or associated Services.

Your business, your responsibility – remember to seek critical advice before you act

Any person can learn with PATENTsmarter™, but results will vary and depend on case-specific details, understanding of the content presented, the personal effort involved in translating it, and the competence of advisors, as explained above.


If you want my hands-on support as your counsel, this can not be done through PATENTsmarter™. You can reach out to me through my consultancy agreement with Larsen & Birkeholm; however, since this is an entirely independent business, please do not expect discounts or other perks due to the purchase of PATENTsmarter™ products. I only offer a limited number of counseling hours at Larsen & Birkeholm, so you may need to reach out in good time if you would like my case-specific services.

ANSVARSFRASKRIVELSE: PATENTsmarter™ er ikke juridisk rådgivning

PATENTsmarter™ er ikke et patentkonsulentfirma og yder ikke rådgivning, hverken juridisk eller andre former for rådgivning.


PATENTsmarter™ er et informations- og uddannelseswebsted, der drives af European Patent Attorneys, herunder specifikt ejeren, grundlæggeren og CEO for PATENTsmarter™, Gyde Balzer Carstensen.

Læs venligst vores Forretningsbetingelser før du bruger de oplysninger, som PATENTsmarter™ tilbyder i shoppen eller på anden måde.


Alle produkter og tjenester, blogs, mentoring (1:1 sparring), skræddersyede løsninger, events, webinarer, workshop m.m., herunder materiale eller indhold, der deles af PATENTsmarter™ , er udelukkende til uddannelsesmæssige og illustrative formål, der har til formål at give en bedre forståelse af loven og dens potentielle muligheder og risici, og kan ikke opfattes som juridisk rådgivning.

En forenkling kan være nødvendig for at forbedre den begrebsmæssige forståelse

Indholdet garanteres ikke for at være korrekt eller opdateret med de seneste nationale eller internationale lovændringer. Nogle gange er begreberne blevet forenklet for at reducere kompleksiteten og sikre en bedre begrebsmæssig forståelse, hvilket betyder, at udvalgte emner eller aspekter kan udelades eller ikke belyses fra alle vinkler.

Brug oplysningerne – men husk at få professionel rådgivning

Det er dit (brugerens) ansvar som virksomhedsejer at sikre, at du kender de juridiske konsekvenser af dine handlinger og derfor også at konsultere en patentadvokat eller juridisk rådgiver, før du handler på baggrund af noget, du har lært eller konkluderet på baggrund af produkter, tjenester og indhold leveret af PATENTsmarter™ .


Selv om PATENTsmarter™ kan hjælpe dig med at strømline dit arbejde og fremhæve muligheder og risici, kan det ikke erstatte rådgivning fra en patentadvokat eller juridisk rådgiver.


Din specifikke situation, forretningsmodel, produktdetaljer, konkurrencesituation og adfærd er nogle af de aspekter, der påvirker din juridiske status, og kan i nogle tilfælde synes at være i modstrid med det, du har lært i f.eks. specifikke PATENTsmarter™.

Forventninger, resultater og succes

PATENTsmarter™ garanterer eller lover ikke specifikke resultater eller resultater for virksomheder eller enkeltpersoner, der deltager i eller bruger produkter eller tjenester, der leveres via denne webside eller tilknyttede tjenester.

Din virksomhed, dit ansvar – husk at søge forretningskritisk rådgivning, før du handler

Alle kan lære med PATENTsmarter™, men resultaterne vil variere og afhænge af sagsspecifikke detaljer, forståelse af det præsenterede indhold, den personlige indsats, der er forbundet med at oversætte det, og rådgivernes kompetence, som forklaret ovenfor.


Hvis du ønsker min praktiske støtte som din rådgiver, kan dette ikke ske gennem PATENTsmarter™. Du kan kontakte mig via min konsulentaftale med Larsen & Birkeholm; men da dette er en helt uafhængig virksomhed, skal du ikke forvente rabatter eller andre fordele som følge af køb af PATENTsmarter™. Jeg tilbyder kun et begrænset antal rådgivningstimer hos Larsen & Birkeholm, så det kan være nødvendigt at kontakte mig i god tid, hvis du ønsker min sagsspecifikke service.

Nyhedsbrev

Få din viden om produktbeskyttelse, PATENTsmarter™-nyheder og lejlighedsvis tilbud om at nå dine mål med hensyn til dit forsvar mod kopier direkte i din indbakke.

(Hvis det ikke er noget for dig, kan du afmelde dig med et enkelt klik.)

ANSVARSFRASKRIVELSE: PATENTsmarter™ er ikke juridisk rådgivning

PATENTsmarter™ er ikke et patentkonsulentfirma og yder ikke rådgivning, hverken juridisk eller andre former for rådgivning.


PATENTsmarter™ er et informations- og uddannelseswebsted, der drives af European Patent Attorneys, herunder specifikt ejeren, grundlæggeren og CEO for PATENTsmarter™, Gyde Balzer Carstensen.

Læs venligst vores Forretningsbetingelser før du bruger de oplysninger, som PATENTsmarter™ tilbyder i shoppen eller på anden måde.


Alle produkter og tjenester, blogs, mentoring (1:1 sparring), skræddersyede løsninger, events, webinarer, workshop m.m., herunder materiale eller indhold, der deles af PATENTsmarter™ , er udelukkende til uddannelsesmæssige og illustrative formål, der har til formål at give en bedre forståelse af loven og dens potentielle muligheder og risici, og kan ikke opfattes som juridisk rådgivning.

En forenkling kan være nødvendig for at forbedre den begrebsmæssige forståelse

Indholdet garanteres ikke for at være korrekt eller opdateret med de seneste nationale eller internationale lovændringer. Nogle gange er begreberne blevet forenklet for at reducere kompleksiteten og sikre en bedre begrebsmæssig forståelse, hvilket betyder, at udvalgte emner eller aspekter kan udelades eller ikke belyses fra alle vinkler.

Brug oplysningerne – men husk at få professionel rådgivning

Det er dit (brugerens) ansvar som virksomhedsejer at sikre, at du kender de juridiske konsekvenser af dine handlinger og derfor også at konsultere en patentadvokat eller juridisk rådgiver, før du handler på baggrund af noget, du har lært eller konkluderet på baggrund af produkter, tjenester og indhold leveret af PATENTsmarter™ .


Selv om PATENTsmarter™ kan hjælpe dig med at strømline dit arbejde og fremhæve muligheder og risici, kan det ikke erstatte rådgivning fra en patentadvokat eller juridisk rådgiver.


Din specifikke situation, forretningsmodel, produktdetaljer, konkurrencesituation og adfærd er nogle af de aspekter, der påvirker din juridiske status, og kan i nogle tilfælde synes at være i modstrid med det, du har lært i f.eks. specifikke PATENTsmarter™.

Forventninger, resultater og succes

PATENTsmarter™ garanterer eller lover ikke specifikke resultater eller resultater for virksomheder eller enkeltpersoner, der deltager i eller bruger produkter eller tjenester, der leveres via denne webside eller tilknyttede tjenester.

Din virksomhed, dit ansvar – husk at søge forretningskritisk rådgivning, før du handler

Alle kan lære med PATENTsmarter™, men resultaterne vil variere og afhænge af sagsspecifikke detaljer, forståelse af det præsenterede indhold, den personlige indsats, der er forbundet med at oversætte det, og rådgivernes kompetence, som forklaret ovenfor.


Hvis du ønsker min praktiske støtte som din rådgiver, kan dette ikke ske gennem PATENTsmarter™. Du kan kontakte mig via min konsulentaftale med Larsen & Birkeholm; men da dette er en helt uafhængig virksomhed, skal du ikke forvente rabatter eller andre fordele som følge af køb af PATENTsmarter™. Jeg tilbyder kun et begrænset antal rådgivningstimer hos Larsen & Birkeholm, så det kan være nødvendigt at kontakte mig i god tid, hvis du ønsker min sagsspecifikke service.