Idearlify®SPARRING

Beskyt
dine ideer
med handling

Du er ikke alene: idearlify®SPARRING idearlify®SPARRINGkombi idearlify®SPARRINGpakker idearlify®SPARRINGcombo

Gyde balzer carstensen, portrait, ceo and european patent attorney, ip and product protection coach

Velkommen til min idealify®SHOP!

Velkommen til PATENTsmarter’s™ bookingside for 1:1 sparringssessioner. Hvad enten du er opfinder, iværksætter, ejer eller arbejder for en startup, er  beslutningstager eller strateg i en SMV, eller har brug for 1:1 sparring om forretnings- og produktbeskyttelse mod misbrug af fortrolige oplysninger – eller kopier…

Grib muligheden for at samarbejde med mig i mine eksklusive, udviklende og kompetencegivende sparringssessioner, der alle er baseret på den pragmatiske og praktiske idearlify®-tilgang. Omsæt dine nyfundne indsigter til handlingsorienterede workflows uden at overtænke eller bekymre dig om det “nu også er godt nok” – for du ved, at du har et par professionelle øjne med dig på sidelinjen.

Beskyt dine opfindelser mod efterligning, styrk dit originale arbejde ved hjælp af robuste kopiforsvarsstrategier, og kom sikkert videre på din iværksættervej eller karriere. Lad os samarbejde om at beskytte dine kreationer! Så du giver ikke copycaten, hvad den vil have – men tjener penge i din forretning.

Idearlify®&shyspar&shyring enkelt sessioner eller pakketilbud

Få det lille ekstra skub, du har brug for, for at komme videre.

Lad os arbejde sammen om at lave en solid plan for at beskytte dine ideer, holde dine innovationer sikre og styre din virksomhed på en vækstbane. Husk altid, at min mentoring (også kaldet sparring) er det, du har brug for før, under og efter, du hyrer en advokat.

Gennem denne coachingproces, der giver idearlify®RESSOURCER, får du styr på, hvordan du skal tale med dine advokater og patentrådgivere for at nå dine mål. Så hvorfor vente? Book din personlige sparringssession i dag!

Jette Heine

Ejer @relationme.dk, 3. februar 2023

Min bedste anbefaling til dig, Gyde, jeg er blevet SÅ meget klogere!

Tak til dig, Gyde – din session har sparet mig for mange penge og fejlvurderinger i forhold til min forretning. Og tak for din ærlige og enkle måde at forklare mig de forskellige begreber på. Og ikke at forglemme, dit engagement i min forretning.

Bare tak.”

→ klik på billedet for at læse mere om Jettes oplevelse

Gyde balzer carstensen, portræt, står med venstre side mod beskueren, peger på hovedet og smiler til beskueren, indikerer at der er visse ting eller lære om kopiering og kopier

Mit navn er Gyde Balzer Carstensen

Jeg er European Patent Attorney, Certificeret Dansk Patent Agent og din PATENTsmarter™ IP mentor og underviser.

Jeg bruger min erfaring fra mere end 14 års arbejde med immaterielle rettigheder i store virksomheder som Novo Nordisk og H. Lundbeck til at hjælpe store og små virksomheder med at beskytte deres produkter mod kopier og efterligninger.

Hvem er sparringssessioner særlig gode og relevente for?

Nedenfor ser du en liste over erhverv og professioner, som allerede har nydt godt af sparring, mentoring og diskussioner med mig (Gyde) via PATENTsmarter™ eller i forbindelse med min karriere som patentspecialist og IP-professionel de sidste 14+ år.

 • Nye iværksættere
 • Erfarne iværksættere
 • Digitale skabere
 • eksperter i rådgivning
 • ejere af webshops
 • bloggere
 • forfattere
 • fotografer
 • kunstner
 • designer
 • iværksættere
 • lærere
 • undervisere
 • trænere
 • mentorer
 • fitnessinstruktører
 • Opfindere
 • Forskere
 • Produktudviklere
 • Produktoptimerende udviklere
 • Teamledere
 • Tværfaglige innovatører
 • Produktdesignere
 • Specialister i produktemballage og anden indpakning
 • Strateger
 • Beslutningstagere
 • Virksomhedsudviklere
 • Produktplanlæggere
 • Bestyrelsesmedlemmer
 • Brand- og markedsføringseksperter
 • Eksperter inden for regulering
 • Specialister i klinisk udvikling
 • Eksperter inden for produktlivscyklusstyring
 • Fagfolk med ambitioner om ledelse
 • Fagfolk, der ønsker at blive bestyrelsesmedlemmer
 • CEOer for nystartede virksomheder
 • administrerende direktører for SMVer
 • Ledende/øverste ledelsespersonale

Gå aldrig glip af et godt tilbud igen!

Jeg arbejder på en engelsk version af nyhedsbrevet. Det kommer snart! Så hvis du er nysgerrig og gerne vil have det engelske også, må du vente lidt endnu 🙂

DISCLAIMER: PATENTsmarter™ content is not legal advice

PATENTsmarter™ is not a patent law firm and does not provide legal or any other advice.


PATENTsmarter™ is an informational and educational website operated by European Patent Attorneys, particularly the Owner, founder, and CEO of PATENTsmarter™, Gyde Balzer Carstensen.

Please read our Terms & Conditions before using the information offered in the shop or by any other means by PATENTsmarter™.


All Products and Services, Blogs, Mentoring, Tailor-made Solutions, Events, Webinars, Workshops, and more, including any Material or Content shared by PATENTsmarter™, are for educational and illustrative purposes only, aimed at better understanding the law and its potential opportunities and risks, and cannot be construed as legal advice.

Simplification may be necessary to improve the conceptual understanding

The content is not guaranteed to be correct or updated with recent national or international law changes. Sometimes concepts have been simplified to reduce complexity and to ensure a better conceptual understanding, which means that selected topics or aspects may be omitted or not highlighted from all angles.

Use the information – but remember to get professional advice

It is your (the user’s) responsibility as a business owner to ensure that you know the legal consequences of your actions and, thus, also to consult a patent attorney or legal advisor before you act on anything you learned or concluded based on Products, Services, and Content provided by PATENTsmarter™.


Although PATENTsmarter™ can help streamline your work and highlight available opportunities and risks to consider, it cannot replace seeking advice from a patent attorney or legal advisor.


Your specific situation, business model, product details, competitor situation, and behavior are some of the aspects affecting your legal status and may, in some cases, seem to contradict what you learned in, e.g., specific PATENTsmarter™ courses.

Expectations, results, and success

PATENTsmarter™ does not guarantee or promise specific results or outcomes for businesses or individuals participating in or using Products or Services provided via this web page or associated Services.

Your business, your responsibility – remember to seek critical advice before you act

Any person can learn with PATENTsmarter™, but results will vary and depend on case-specific details, understanding of the content presented, the personal effort involved in translating it, and the competence of advisors, as explained above.


If you want my hands-on support as your counsel, this can not be done through PATENTsmarter™. You can reach out to me through my consultancy agreement with Larsen & Birkeholm; however, since this is an entirely independent business, please do not expect discounts or other perks due to the purchase of PATENTsmarter™ products. I only offer a limited number of counseling hours at Larsen & Birkeholm, so you may need to reach out in good time if you would like my case-specific services.

Nyhedsbrev

Få din viden om produktbeskyttelse, PATENTsmarter™-nyheder og lejlighedsvis tilbud om at nå dine mål med hensyn til dit forsvar mod kopier direkte i din indbakke.

(Hvis det ikke er noget for dig, kan du afmelde dig med et enkelt klik.)

ANSVARSFRASKRIVELSE: PATENTsmarter™ er ikke juridisk rådgivning

PATENTsmarter™ er ikke et patentkonsulentfirma og yder ikke rådgivning, hverken juridisk eller andre former for rådgivning.


PATENTsmarter™ er et informations- og uddannelseswebsted, der drives af European Patent Attorneys, herunder specifikt ejeren, grundlæggeren og CEO for PATENTsmarter™, Gyde Balzer Carstensen.

Læs venligst vores Forretningsbetingelser før du bruger de oplysninger, som PATENTsmarter™ tilbyder i shoppen eller på anden måde.


Alle produkter og tjenester, blogs, mentoring (1:1 sparring), skræddersyede løsninger, events, webinarer, workshop m.m., herunder materiale eller indhold, der deles af PATENTsmarter™ , er udelukkende til uddannelsesmæssige og illustrative formål, der har til formål at give en bedre forståelse af loven og dens potentielle muligheder og risici, og kan ikke opfattes som juridisk rådgivning.

En forenkling kan være nødvendig for at forbedre den begrebsmæssige forståelse

Indholdet garanteres ikke for at være korrekt eller opdateret med de seneste nationale eller internationale lovændringer. Nogle gange er begreberne blevet forenklet for at reducere kompleksiteten og sikre en bedre begrebsmæssig forståelse, hvilket betyder, at udvalgte emner eller aspekter kan udelades eller ikke belyses fra alle vinkler.

Brug oplysningerne – men husk at få professionel rådgivning

Det er dit (brugerens) ansvar som virksomhedsejer at sikre, at du kender de juridiske konsekvenser af dine handlinger og derfor også at konsultere en patentadvokat eller juridisk rådgiver, før du handler på baggrund af noget, du har lært eller konkluderet på baggrund af produkter, tjenester og indhold leveret af PATENTsmarter™ .


Selv om PATENTsmarter™ kan hjælpe dig med at strømline dit arbejde og fremhæve muligheder og risici, kan det ikke erstatte rådgivning fra en patentadvokat eller juridisk rådgiver.


Din specifikke situation, forretningsmodel, produktdetaljer, konkurrencesituation og adfærd er nogle af de aspekter, der påvirker din juridiske status, og kan i nogle tilfælde synes at være i modstrid med det, du har lært i f.eks. specifikke PATENTsmarter™.

Forventninger, resultater og succes

PATENTsmarter™ garanterer eller lover ikke specifikke resultater eller resultater for virksomheder eller enkeltpersoner, der deltager i eller bruger produkter eller tjenester, der leveres via denne webside eller tilknyttede tjenester.

Din virksomhed, dit ansvar – husk at søge forretningskritisk rådgivning, før du handler

Alle kan lære med PATENTsmarter™, men resultaterne vil variere og afhænge af sagsspecifikke detaljer, forståelse af det præsenterede indhold, den personlige indsats, der er forbundet med at oversætte det, og rådgivernes kompetence, som forklaret ovenfor.


Hvis du ønsker min praktiske støtte som din rådgiver, kan dette ikke ske gennem PATENTsmarter™. Du kan kontakte mig via min konsulentaftale med Larsen & Birkeholm; men da dette er en helt uafhængig virksomhed, skal du ikke forvente rabatter eller andre fordele som følge af køb af PATENTsmarter™. Jeg tilbyder kun et begrænset antal rådgivningstimer hos Larsen & Birkeholm, så det kan være nødvendigt at kontakte mig i god tid, hvis du ønsker min sagsspecifikke service.

ANSVARSFRASKRIVELSE: PATENTsmarter™ er ikke juridisk rådgivning

PATENTsmarter™ er ikke et patentkonsulentfirma og yder ikke rådgivning, hverken juridisk eller andre former for rådgivning.


PATENTsmarter™ er et informations- og uddannelseswebsted, der drives af European Patent Attorneys, herunder specifikt ejeren, grundlæggeren og CEO for PATENTsmarter™, Gyde Balzer Carstensen.

Læs venligst vores Forretningsbetingelser før du bruger de oplysninger, som PATENTsmarter™ tilbyder i shoppen eller på anden måde.


Alle produkter og tjenester, blogs, mentoring (1:1 sparring), skræddersyede løsninger, events, webinarer, workshop m.m., herunder materiale eller indhold, der deles af PATENTsmarter™ , er udelukkende til uddannelsesmæssige og illustrative formål, der har til formål at give en bedre forståelse af loven og dens potentielle muligheder og risici, og kan ikke opfattes som juridisk rådgivning.

En forenkling kan være nødvendig for at forbedre den begrebsmæssige forståelse

Indholdet garanteres ikke for at være korrekt eller opdateret med de seneste nationale eller internationale lovændringer. Nogle gange er begreberne blevet forenklet for at reducere kompleksiteten og sikre en bedre begrebsmæssig forståelse, hvilket betyder, at udvalgte emner eller aspekter kan udelades eller ikke belyses fra alle vinkler.

Brug oplysningerne – men husk at få professionel rådgivning

Det er dit (brugerens) ansvar som virksomhedsejer at sikre, at du kender de juridiske konsekvenser af dine handlinger og derfor også at konsultere en patentadvokat eller juridisk rådgiver, før du handler på baggrund af noget, du har lært eller konkluderet på baggrund af produkter, tjenester og indhold leveret af PATENTsmarter™ .


Selv om PATENTsmarter™ kan hjælpe dig med at strømline dit arbejde og fremhæve muligheder og risici, kan det ikke erstatte rådgivning fra en patentadvokat eller juridisk rådgiver.


Din specifikke situation, forretningsmodel, produktdetaljer, konkurrencesituation og adfærd er nogle af de aspekter, der påvirker din juridiske status, og kan i nogle tilfælde synes at være i modstrid med det, du har lært i f.eks. specifikke PATENTsmarter™.

Forventninger, resultater og succes

PATENTsmarter™ garanterer eller lover ikke specifikke resultater eller resultater for virksomheder eller enkeltpersoner, der deltager i eller bruger produkter eller tjenester, der leveres via denne webside eller tilknyttede tjenester.

Din virksomhed, dit ansvar – husk at søge forretningskritisk rådgivning, før du handler

Alle kan lære med PATENTsmarter™, men resultaterne vil variere og afhænge af sagsspecifikke detaljer, forståelse af det præsenterede indhold, den personlige indsats, der er forbundet med at oversætte det, og rådgivernes kompetence, som forklaret ovenfor.


Hvis du ønsker min praktiske støtte som din rådgiver, kan dette ikke ske gennem PATENTsmarter™. Du kan kontakte mig via min konsulentaftale med Larsen & Birkeholm; men da dette er en helt uafhængig virksomhed, skal du ikke forvente rabatter eller andre fordele som følge af køb af PATENTsmarter™. Jeg tilbyder kun et begrænset antal rådgivningstimer hos Larsen & Birkeholm, så det kan være nødvendigt at kontakte mig i god tid, hvis du ønsker min sagsspecifikke service.