DSC00539.raw.jpg

Gyde Balzer Carstensen

European Patent Attorney
Certificeret Dansk Patent Agent
M.Sc. Biomedicin

Patenter og brugsmodeller. Retssager i forbindelse med patenter og brugsmodeller. Medlem af ADIPA.

gbc@lbpatent.dk | (+45) 28 94 45 46 | LinkedIn


Gyde har arbejdet med opfindelser og patenter siden 2009. 

Hun indledte sin karriere hos et af landets store patentbureauer og har indtil sin ansættelse hos Larsen & Birkeholm fungeret som inhouse patent attorney hos en række større danske virksomheder — herunder Novo Nordisk, Lundbeck og Zealand Pharma — såvel som start-uppen Metaceutic. 

Hun har herfra stor viden og erfaring med projekt- og produktrelaterede opfindelser, udarbejdelse af patentansøgninger og sagsbehandlingen af disse hos myndigheder verden over, samt håndtering af patentrelaterede risici. 

Fra tiden som projektleder med produktansvar hos Novo Nordisk har Gyde det nødvendige overblik og know-how, når det gælder den praktiske udførelse af patentmæssige udfordringer i forbindelse med håndhævelse af rettigheder, bevisindsamling og bevisførelse. Hun er derfor en alsidig sparringspartner når potentielle patentrisici skal vurderes og mitigeres eller forhandlinger supporteres.

PATENTsmarter™

Samtidig med sin store specialistviden brænder Gyde for at gøre tingene nemmere at overskue — og beslutninger nemmere at træffe. Ikke mindst for personer uden tidligere patent-erfaring. Hun stiftede derfor i 2020 undervisningsvirksomheden PATENTsmarter™, hvor hun formidler brugbar og anvendelig viden til opfindere og beslutningstagere om immaterielle rettigheder og især patenter.

Med sin høje faglighed og et ønske om at formidle denne i øjenhøjde, passer Gyde godt ind i Larsen & Birkeholms overordnede mission om, at den skarpeste rådgivning om rettigheder også skal være iværksætter-venlig.

Særlige styrker:
Bioteknologi, biologi, food og feed (kosttilskud), drafting, prosecuting, licensing, patentstrategier tilpasset forretningens nuværende og fremtidige mål, FTO og Due Diligence analyser, gyldigheds-evalueringer af patenter, planlægning og eksekvering af håndhævelse og forsvar af patentrettigheder, ugyldiggørelsessager.