StopOnlineCopy™ Seriens: Vejledning i tilfælde af nødsituationer (ICE) (dansk)

Din StopOnlineCopy™ ICE-guide

Med In Case of Emergency (ICE) -Guiden får du en struktureret og overskuelig trin-for-trin metode, så du kan forberede dig på at stoppe ulovlige kopiprodukter i løbet af en dag, eller mindre – og undgå at gøre noget ulovligt imens. Det er et kursus til dig, der laver onlinekurser eller deler din viden på anden vis. Det kan også være blogs, præsentationer du sender til dine kunder eller lignende.

Se detaljer om indholdet i beskrivelsen nedenfor.

449,00kr. inkl. Moms/lokal skat

Udsolgt

Sværhedsgrad
Produktformat
Produkt- og indholdssprog
Produktsprog
Produkt- og indholdssprog
Produktets indhold
Produkt- og indholdssprog

Udsolgt

Beskrivelse

Stop Online Copy™ ICE-guide

Få en struktureret og overskuelig step-by-step metode, så du kan forberede dig på at stoppe ulovlige kopiprodukter i løbet af en dag, eller mindre – og undgå at gøre noget ulovligt imens.

3 videolektioner + 2 downloads:

1) Konceptet af efterligning af produkter og hvornår en efterligning er lovlig eller ulovlig.

2) Hvad dine rettigheder som original-producent af vidensprodukter er og giver eksempler på hvilke af dine rettigheder, der kan være krænkede.

3) ICE-Guidens 3 trin til at sætte i gang med det samme – og øge chancen for at stoppe en ulovlig kopi eller efterligning.

Når du har set videoerne kan du downloade arbejdsdokumenter som du kan bruge at arbejde med de 3 trin som du lærer om i lektion 3. Print og udfyld ICE-Guiden, og få styr på hvad du skal samle sammen for at kunne stoppe copycatten og brug skabelonen til information til advokaten, hvis du gerne vil have det nemt, hvis du sætter sådan en på sagen.

StopOnlineCopy™-serien

StopOnlineCopy™-serien består af tre kurser, hver for sig, men også i en samlet helhed kan hjælpe dig med at forbedre og forberede dit beredskab imod ulovlige kopier af dit vidensprodukt (fx. online-kursus, e-bog, blog-artikel, video m.m.) De tre kurser fokuserer på forskellige elementer i forebyggelse, planlægning og aktionerne der skal sættes i værk for at stoppe ulovlige kopier af dit online produkt effektivt. Det første kursus i serien er In Case of Emergency (ICE)- Guiden.

 

Det med småt

Køb at dette kursus giver adgang til materialet for en bruger. Hvis du har brug for at dele materiale med en kollega eller rådgiver, kontakt mig venligst på kurser@patentsmarter.dk.

Du har adgang til materialet i 2 år fra du køber kurset.

Flere detaljer

Format

sprog

niveau

DISCLAIMER: PATENTsmarter™ content is not legal advice

PATENTsmarter™ is not a patent law firm and does not provide legal advice.


PATENTsmarter™ is an informational and educational website operated by European Patent Attorneys, particularly the Owner, founder, and CEO of PATENTsmarter™.

Please read our Terms & Conditions before using the information offered by PATENTsmarter™.


All Products and Services, including any Material or Content shared by PATENTsmarter™, are for educational and illustrative purposes only, aimed at better understanding the law and its potential opportunities and risks, and cannot be construed as legal advice.


The content is not guaranteed to be correct or updated with recent national or international law changes. Sometimes concepts have been simplified to reduce complexity and to ensure a better conceptual understanding, which means that selected topics or aspects may be omitted or not highlighted from all angles.


Use the information – but remember to get professional advice

It is your (the users) responsibility as a business owner to ensure that you know the legal consequences of your actions and, thus, also to consult a patent attorney or legal advisor before you act on anything you learned or concluded based on Products, Services, and Content provided by PATENTsmarter™.


Although PATENTsmarter™ can help streamline your work and highlights general opportunities and risks to consider, it cannot replace seeking advice from a patent attorney or legal advisor.


Your specific situation, business model, product details, competitor situation, and behavior are some of the aspects affecting your legal status and may, in some cases, seem to contradict what you learned in, e.g., specific PATENTsmarter™ courses.


Expectations, results, and success

PATENTsmarter™ does not guarantee or promise specific results or outcomes for businesses or individuals participating in or using Products or Services provided via this web page or associated Services.


Any person will be able to learn with PATENTsmarter™, but results will vary and depend on case-specific details, understanding of the content presented and the personal effort involved in translating it, along with the competence of advisors, as explained above.

ANSVARSFRASKRIVELSE: PATENTsmarter™ er ikke juridisk rådgivning

PATENTsmarter™ er ikke et patentadvokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.


PATENTsmarter™ er et informations- og uddannelseswebsted, der drives af europæiske patentadvokater, især ejeren, grundlæggeren og CEO for PATENTsmarter™.

Læs venligst vores Forretningsbetingelser, før du bruger de oplysninger, der tilbydes af PATENTsmarter™.


Alle produkter og tjenester, herunder materiale eller indhold, der deles af PATENTsmarter™, er udelukkende til uddannelsesmæssige og illustrative formål, der har til formål at give en bedre forståelse af loven og dens potentielle muligheder og risici, og kan ikke opfattes som juridisk rådgivning.


Indholdet garanteres ikke for at være korrekt eller opdateret med de seneste nationale eller internationale lovændringer. Nogle gange er begreberne blevet forenklet for at reducere kompleksiteten og sikre en bedre begrebsmæssig forståelse, hvilket betyder, at udvalgte emner eller aspekter kan udelades eller ikke belyses fra alle vinkler.


Brug oplysningerne – men husk at få professionel rådgivning

Det er dit (brugernes) ansvar som virksomhedsejer at sikre, at du kender de juridiske konsekvenser af dine handlinger og derfor også at konsultere en patentadvokat eller juridisk rådgiver, før du handler på baggrund af noget, du har lært eller konkluderet på baggrund af produkter, tjenester og indhold leveret af PATENTsmarter™
.


Selv om PATENTsmarter™ kan hjælpe dig med at strømline dit arbejde og fremhæve generelle muligheder og risici, kan det ikke erstatte rådgivning fra en patentadvokat eller juridisk rådgiver.


Din specifikke situation, forretningsmodel, produktdetaljer, konkurrencesituation og adfærd er nogle af de aspekter, der påvirker din juridiske status, og kan i nogle tilfælde synes at være i modstrid med det, du har lært i f.eks. specifikke PATENTsmarter™.


Forventninger, resultater og succes

PATENTsmarter™ garanterer eller lover ikke specifikke resultater eller resultater for virksomheder eller enkeltpersoner, der deltager i eller bruger produkter eller tjenester, der leveres via denne webside eller tilknyttede tjenester.


Enhver person vil kunne lære med PATENTsmarter™
, men resultaterne vil variere og afhænge af sagsspecifikke detaljer, forståelse af det præsenterede indhold og den personlige indsats, der er involveret i at oversætte det, samt rådgivernes kompetence, som forklaret ovenfor.