Kopi-
forebyggende
indhold for
grupper & teams

Med Idealify®TIILPASSET får du unikt indhold, der er skræddersyet til din niche og dine behov. Jeg arbejder tæt sammen med dig for at forstå dine huller i IP-viden, uddannelsesbehov, formatpræferencer og budget for at levere en løsning, der hjælper dig med at hæve din gruppes færdigheder og beskytte din virksomhed med IPR.

Skræddersyet til: Hold Startups SMV'er Forskningsteams Produktudviklere Eksperter i kliniske forsøg Specialister i regulatoriske anliggender Designere Projektledere  Ledelsesteam Chefer Ikke-jurauddannede-strateger

Gyde, ceo of patentsmarter, portrait, looking entrigued at visitor, black and white colored photograph

Idearlify®TILPASSET- Hvad kan disse løsninger?

De er vidensprodukter om immaterielle rettigheder (IP), der er lavet, så de passer præcis til dit indhold- og formatbehov.

Skræddersyede løsninger er derfor unikke løsninger, der er ikke skal opfylde andre behov, end dem du beder mig om at tale til. I modsætning til løsninger som jeg har udarbejdet generelt til en gruppe erhvervsdrivende, som f.eks. mine webinarer, onlinekurser m.m. udvikles disse “personligt tilpassede” løsninger udelukkende fra dit input – eller input fra dit team.

Skræddersyede løsninger er ofte en værdifuld tids- og ressourceinvestering – og kan anvendes på tværs af din organisation, i dine teams (f.eks. 3-50 personer), mindre grupper (afdelinger, underafdelinger, tværfunktionelle teams, samarbejde på tværs af afdelinger), virksomheder (alle medarbejdere i en startup eller SMV), projekter (3-40 personer, der arbejder mod et specifikt mål) eller funktioner (klinisk, regulatorisk, forskning, udvikling, digitale udviklingsteams, marketing, salg osv.) Jeg tilpasser løsningerne efter de rammer du udstikker for mig, f.eks. hvad angår tid, budget, den viden du mangler – eller vil have mere “nørdet” viden om indenfor immaterielle rettigheder, som er relevante for din drift og forretningsvækst i fremtiden.

Kan de løfte alle slags virksomheder?

Hvem er disse "så det passer til dig" løsninger til?

I løbet af min karriere og mit arbejde her hos PATENTsmarter™ har jeg været SÅ heldig at kunne hjælpe bred mange forskellige mennesker og virksomheder.

Specifikt har jeg blandt andet undervist påuniversiteter (Biomedical Design ogMBA’er, såsom Copenhagen Business School)ved at levere undervisning til deres fag, interesseområder og perspektiv i forbindelse med innovationsprojekter.

På listen finder du også små virksomheder (som f.eks., Metaceutisk– Læs anmeldelsen på Trustpilot her: LINK) også de helt nye, som jeg kunne tilbyde specialiseret eller branchespecifik viden og vejledning, så de nærmest fra dag et kunne tiltrække midler via IP og sikre at deres investering blev sikret proaktiv og lang tid ude i fremtiden. Og ja, der har også været voksende små og mellemstore virksomheder med på undervisningsrejsen (f.eks, Gubra – læs anmeldelsen på Trustpilot her: LINK) og de store virksomheder skyer heller ikke PATENTsmarters™ skolebænk (som f.eks, H. Lundbeck – læs anmeldelsen på Trustpilot her: LINK). Der er ingen tvivl om at den viden jeg har delt med disse dygtige mennesker har hjulpen dem til at maksimere deres effektivitet og produktivitet, og samtidigt blev bedre til at få øje på muligheder og til at undgå risici.

Men der er ingen grænser for hvad du kan bruge undervisningen til. Hvis du f.eks. kender en håndfuld ligesindede, der gerne vil vide, hvordan man undgår at blive kopieret, og så kan foreninger, som f.eks. iværksættergrupper og netværk innovationshubs, eller undervisere få stor glæde og meget mere sikkerhed af at vide hvordan kopiering kan forebygges og stoppes. Endeligt har jeg samarbejdet med startupinkubatorer og mentorer for at hjælpe dem med at pleje og fremskynde væksten af startups.

Mere om, hvad du kan forvente

Skræddersyede løsninger øger din IP-bevidstheden og sikkerhedsniveauet

Skræddersyede løsninger er ofte underlagt fortrolighedsaftaler for at sikre, at begge sider kan tale og handle frit. Jeg er en europæisk patentrådgiver, som er bundet af en fortrolighed, der ligner den, du kender fra dine advokater.

Hvordan kunne skræddersyede løsninger se ud for dig?

Her er et par eksempler på skræddersyede løsninger, der er blevet efterspurgt eller tilbudt gennem PATENTsmarter™

Grundlæggende patentkurser, webinarer eller kombinationer heraf, skræddersyet med eksempler og case stories, der er specifikke for dit specifikke tekniske område.

→ Strategikurser for ledere, chefer, bestyrelsesmedlemmer etc., så du kan bidrage mere og deltage aktivt i IPR-arbejdet på kort og lang sigt.

Workshops baseret på din virksomheds produktudviklingsflow og -procedurer, som kunne omfatte identifikation af milepæle for IPR-relaterede muligheder og risikovurderinger og viden om, hvilke potentielle strategier der skal overvejes ved hvilke milepæle. Efter workshoppen får du en fin oversigt, der hjælper dig med at huske og anvende de ting, du har lært. Disse kan også følges op med webinarer eller suppleres med online kursusindhold.

Lidt mere avancerede, specialiserede eller dybdegående patentkurser, procedurekurser eller guidede onlinekurser i “følg mig”-stil til dine klienter i IP-advokatfirmaet – hvis du vil give dine klienter mere værdi i din markedsføringsgave end den almindelige USB-nøgle eller en logokuglepen.

Vil du vide mere?

Klik på knappen nedenfor og send en e-mail

Kom i gang med en løsning, der er skræddersyet til dine unikke behov, nu. Det er nemt at få bolden til at rulle – og du kan gøre det helt uden betingelser.

Du skal blot klikke på knappen nedenfor for at sende mig en e-mail med detaljer om, hvad du leder efter, og dit budget.

Derefter arbejder jeg sammen med dig om at finde et tidspunkt, der passer os begge, og så ringer vi sammen for at diskutere dine ideer yderligere. Sammen skaber vi en løsning, der lever op til dine forventninger og overgår dine mål.

DISCLAIMER: PATENTsmarter™ content is not legal advice

PATENTsmarter™ is not a patent law firm and does not provide legal or any other advice.


PATENTsmarter™ is an informational and educational website operated by European Patent Attorneys, particularly the Owner, founder, and CEO of PATENTsmarter™, Gyde Balzer Carstensen.

Please read our Terms & Conditions before using the information offered in the shop or by any other means by PATENTsmarter™.


All Products and Services, Blogs, Mentoring, Tailor-made Solutions, Events, Webinars, Workshops, and more, including any Material or Content shared by PATENTsmarter™, are for educational and illustrative purposes only, aimed at better understanding the law and its potential opportunities and risks, and cannot be construed as legal advice.

Simplification may be necessary to improve the conceptual understanding

The content is not guaranteed to be correct or updated with recent national or international law changes. Sometimes concepts have been simplified to reduce complexity and to ensure a better conceptual understanding, which means that selected topics or aspects may be omitted or not highlighted from all angles.

Use the information – but remember to get professional advice

It is your (the user’s) responsibility as a business owner to ensure that you know the legal consequences of your actions and, thus, also to consult a patent attorney or legal advisor before you act on anything you learned or concluded based on Products, Services, and Content provided by PATENTsmarter™.


Although PATENTsmarter™ can help streamline your work and highlight available opportunities and risks to consider, it cannot replace seeking advice from a patent attorney or legal advisor.


Your specific situation, business model, product details, competitor situation, and behavior are some of the aspects affecting your legal status and may, in some cases, seem to contradict what you learned in, e.g., specific PATENTsmarter™ courses.

Expectations, results, and success

PATENTsmarter™ does not guarantee or promise specific results or outcomes for businesses or individuals participating in or using Products or Services provided via this web page or associated Services.

Your business, your responsibility – remember to seek critical advice before you act

Any person can learn with PATENTsmarter™, but results will vary and depend on case-specific details, understanding of the content presented, the personal effort involved in translating it, and the competence of advisors, as explained above.


If you want my hands-on support as your counsel, this can not be done through PATENTsmarter™. You can reach out to me through my consultancy agreement with Larsen & Birkeholm; however, since this is an entirely independent business, please do not expect discounts or other perks due to the purchase of PATENTsmarter™ products. I only offer a limited number of counseling hours at Larsen & Birkeholm, so you may need to reach out in good time if you would like my case-specific services.

ANSVARSFRASKRIVELSE: PATENTsmarter™ er ikke juridisk rådgivning

PATENTsmarter™ er ikke et patentkonsulentfirma og yder ikke rådgivning, hverken juridisk eller andre former for rådgivning.


PATENTsmarter™ er et informations- og uddannelseswebsted, der drives af European Patent Attorneys, herunder specifikt ejeren, grundlæggeren og CEO for PATENTsmarter™, Gyde Balzer Carstensen.

Læs venligst vores Forretningsbetingelser før du bruger de oplysninger, som PATENTsmarter™ tilbyder i shoppen eller på anden måde.


Alle produkter og tjenester, blogs, mentoring (1:1 sparring), skræddersyede løsninger, events, webinarer, workshop m.m., herunder materiale eller indhold, der deles af PATENTsmarter™ , er udelukkende til uddannelsesmæssige og illustrative formål, der har til formål at give en bedre forståelse af loven og dens potentielle muligheder og risici, og kan ikke opfattes som juridisk rådgivning.

En forenkling kan være nødvendig for at forbedre den begrebsmæssige forståelse

Indholdet garanteres ikke for at være korrekt eller opdateret med de seneste nationale eller internationale lovændringer. Nogle gange er begreberne blevet forenklet for at reducere kompleksiteten og sikre en bedre begrebsmæssig forståelse, hvilket betyder, at udvalgte emner eller aspekter kan udelades eller ikke belyses fra alle vinkler.

Brug oplysningerne – men husk at få professionel rådgivning

Det er dit (brugerens) ansvar som virksomhedsejer at sikre, at du kender de juridiske konsekvenser af dine handlinger og derfor også at konsultere en patentadvokat eller juridisk rådgiver, før du handler på baggrund af noget, du har lært eller konkluderet på baggrund af produkter, tjenester og indhold leveret af PATENTsmarter™ .


Selv om PATENTsmarter™ kan hjælpe dig med at strømline dit arbejde og fremhæve muligheder og risici, kan det ikke erstatte rådgivning fra en patentadvokat eller juridisk rådgiver.


Din specifikke situation, forretningsmodel, produktdetaljer, konkurrencesituation og adfærd er nogle af de aspekter, der påvirker din juridiske status, og kan i nogle tilfælde synes at være i modstrid med det, du har lært i f.eks. specifikke PATENTsmarter™.

Forventninger, resultater og succes

PATENTsmarter™ garanterer eller lover ikke specifikke resultater eller resultater for virksomheder eller enkeltpersoner, der deltager i eller bruger produkter eller tjenester, der leveres via denne webside eller tilknyttede tjenester.

Din virksomhed, dit ansvar – husk at søge forretningskritisk rådgivning, før du handler

Alle kan lære med PATENTsmarter™, men resultaterne vil variere og afhænge af sagsspecifikke detaljer, forståelse af det præsenterede indhold, den personlige indsats, der er forbundet med at oversætte det, og rådgivernes kompetence, som forklaret ovenfor.


Hvis du ønsker min praktiske støtte som din rådgiver, kan dette ikke ske gennem PATENTsmarter™. Du kan kontakte mig via min konsulentaftale med Larsen & Birkeholm; men da dette er en helt uafhængig virksomhed, skal du ikke forvente rabatter eller andre fordele som følge af køb af PATENTsmarter™. Jeg tilbyder kun et begrænset antal rådgivningstimer hos Larsen & Birkeholm, så det kan være nødvendigt at kontakte mig i god tid, hvis du ønsker min sagsspecifikke service.

ANSVARSFRASKRIVELSE: PATENTsmarter™ er ikke juridisk rådgivning

PATENTsmarter™ er ikke et patentkonsulentfirma og yder ikke rådgivning, hverken juridisk eller andre former for rådgivning.


PATENTsmarter™ er et informations- og uddannelseswebsted, der drives af European Patent Attorneys, herunder specifikt ejeren, grundlæggeren og CEO for PATENTsmarter™, Gyde Balzer Carstensen.

Læs venligst vores Forretningsbetingelser før du bruger de oplysninger, som PATENTsmarter™ tilbyder i shoppen eller på anden måde.


Alle produkter og tjenester, blogs, mentoring (1:1 sparring), skræddersyede løsninger, events, webinarer, workshop m.m., herunder materiale eller indhold, der deles af PATENTsmarter™ , er udelukkende til uddannelsesmæssige og illustrative formål, der har til formål at give en bedre forståelse af loven og dens potentielle muligheder og risici, og kan ikke opfattes som juridisk rådgivning.

En forenkling kan være nødvendig for at forbedre den begrebsmæssige forståelse

Indholdet garanteres ikke for at være korrekt eller opdateret med de seneste nationale eller internationale lovændringer. Nogle gange er begreberne blevet forenklet for at reducere kompleksiteten og sikre en bedre begrebsmæssig forståelse, hvilket betyder, at udvalgte emner eller aspekter kan udelades eller ikke belyses fra alle vinkler.

Brug oplysningerne – men husk at få professionel rådgivning

Det er dit (brugerens) ansvar som virksomhedsejer at sikre, at du kender de juridiske konsekvenser af dine handlinger og derfor også at konsultere en patentadvokat eller juridisk rådgiver, før du handler på baggrund af noget, du har lært eller konkluderet på baggrund af produkter, tjenester og indhold leveret af PATENTsmarter™ .


Selv om PATENTsmarter™ kan hjælpe dig med at strømline dit arbejde og fremhæve muligheder og risici, kan det ikke erstatte rådgivning fra en patentadvokat eller juridisk rådgiver.


Din specifikke situation, forretningsmodel, produktdetaljer, konkurrencesituation og adfærd er nogle af de aspekter, der påvirker din juridiske status, og kan i nogle tilfælde synes at være i modstrid med det, du har lært i f.eks. specifikke PATENTsmarter™.

Forventninger, resultater og succes

PATENTsmarter™ garanterer eller lover ikke specifikke resultater eller resultater for virksomheder eller enkeltpersoner, der deltager i eller bruger produkter eller tjenester, der leveres via denne webside eller tilknyttede tjenester.

Din virksomhed, dit ansvar – husk at søge forretningskritisk rådgivning, før du handler

Alle kan lære med PATENTsmarter™, men resultaterne vil variere og afhænge af sagsspecifikke detaljer, forståelse af det præsenterede indhold, den personlige indsats, der er forbundet med at oversætte det, og rådgivernes kompetence, som forklaret ovenfor.


Hvis du ønsker min praktiske støtte som din rådgiver, kan dette ikke ske gennem PATENTsmarter™. Du kan kontakte mig via min konsulentaftale med Larsen & Birkeholm; men da dette er en helt uafhængig virksomhed, skal du ikke forvente rabatter eller andre fordele som følge af køb af PATENTsmarter™. Jeg tilbyder kun et begrænset antal rådgivningstimer hos Larsen & Birkeholm, så det kan være nødvendigt at kontakte mig i god tid, hvis du ønsker min sagsspecifikke service.