DISCLAIMER: PATENTsmarter‚ĄĘ content is not legal advice

PATENTsmarter‚ĄĘ is not a patent law firm and does not provide legal or any other advice.


PATENTsmarter‚ĄĘ is an informational and educational website operated by European Patent Attorneys, particularly the Owner, founder, and CEO of PATENTsmarter‚ĄĘ, Gyde Balzer Carstensen.

Please read our Terms & Conditions before using the information offered in the shop or by any other means by PATENTsmarter‚ĄĘ.


All Products and Services, Blogs, Mentoring, Tailor-made Solutions, Events, Webinars, Workshops, and more, including any Material or Content shared by PATENTsmarter‚ĄĘ, are for educational and illustrative purposes only, aimed at better understanding the law and its potential opportunities and risks, and cannot be construed as legal advice.

Simplification may be necessary to improve the conceptual understanding

The content is not guaranteed to be correct or updated with recent national or international law changes. Sometimes concepts have been simplified to reduce complexity and to ensure a better conceptual understanding, which means that selected topics or aspects may be omitted or not highlighted from all angles.

Use the information – but remember to get professional advice

It is your (the user’s) responsibility as a business owner to ensure that you know the legal consequences of your actions and, thus, also to consult a patent attorney or legal advisor before you act on anything you learned or concluded based on Products, Services, and Content provided by PATENTsmarter‚ĄĘ.


Although PATENTsmarter‚ĄĘ can help streamline your work and highlight available opportunities and risks to consider, it cannot replace seeking advice from a patent attorney or legal advisor.


Your specific situation, business model, product details, competitor situation, and behavior are some of the aspects affecting your legal status and may, in some cases, seem to contradict what you learned in, e.g., specific PATENTsmarter‚ĄĘ courses.

Expectations, results, and success

PATENTsmarter‚ĄĘ does not guarantee or promise specific results or outcomes for businesses or individuals participating in or using Products or Services provided via this web page or associated Services.

Your business, your responsibility – remember to seek critical advice before you act

Any person can learn with PATENTsmarter‚ĄĘ, but results will vary and depend on case-specific details, understanding of the content presented, the personal effort involved in translating it, and the competence of advisors, as explained above.


If you want my hands-on support as your counsel, this can not be done through PATENTsmarter‚ĄĘ. You can reach out to me through my consultancy agreement with Larsen & Birkeholm; however, since this is an entirely independent business, please do not expect discounts or other perks due to the purchase of PATENTsmarter‚ĄĘ products. I only offer a limited number of counseling hours at Larsen & Birkeholm, so you may need to reach out in good time if you would like my case-specific services.

ANSVARSFRASKRIVELSE: PATENTsmarter‚ĄĘ er ikke juridisk r√•dgivning

PATENTsmarter‚ĄĘ er ikke et patentkonsulentfirma og yder ikke r√•dgivning, hverken juridisk eller andre former for r√•dgivning.


PATENTsmarter‚ĄĘ er et informations- og uddannelseswebsted, der drives af European Patent Attorneys, herunder specifikt ejeren, grundl√¶ggeren og CEO for PATENTsmarter‚ĄĘ, Gyde Balzer Carstensen.

L√¶s venligst vores Forretningsbetingelser f√łr du bruger de oplysninger, som PATENTsmarter‚ĄĘ tilbyder i shoppen eller p√• anden m√•de.


Alle produkter og tjenester, blogs, mentoring (1:1 sparring), skr√¶ddersyede l√łsninger, events, webinarer, workshop m.m., herunder materiale eller indhold, der deles af PATENTsmarter‚ĄĘ , er udelukkende til uddannelsesm√¶ssige og illustrative form√•l, der har til form√•l at give en bedre forst√•else af loven og dens potentielle muligheder og risici, og kan ikke opfattes som juridisk r√•dgivning.

En forenkling kan v√¶re n√łdvendig for at forbedre den begrebsm√¶ssige forst√•else

Indholdet garanteres ikke for at være korrekt eller opdateret med de seneste nationale eller internationale lovændringer. Nogle gange er begreberne blevet forenklet for at reducere kompleksiteten og sikre en bedre begrebsmæssig forståelse, hvilket betyder, at udvalgte emner eller aspekter kan udelades eller ikke belyses fra alle vinkler.

Brug oplysningerne Рmen husk at få professionel rådgivning

Det er dit (brugerens) ansvar som virksomhedsejer at sikre, at du kender de juridiske konsekvenser af dine handlinger og derfor ogs√• at konsultere en patentadvokat eller juridisk r√•dgiver, f√łr du handler p√• baggrund af noget, du har l√¶rt eller konkluderet p√• baggrund af produkter, tjenester og indhold leveret af PATENTsmarter‚ĄĘ .


Selv om PATENTsmarter‚ĄĘ kan hj√¶lpe dig med at str√łmline dit arbejde og fremh√¶ve muligheder og risici, kan det ikke erstatte r√•dgivning fra en patentadvokat eller juridisk r√•dgiver.


Din specifikke situation, forretningsmodel, produktdetaljer, konkurrencesituation og adf√¶rd er nogle af de aspekter, der p√•virker din juridiske status, og kan i nogle tilf√¶lde synes at v√¶re i modstrid med det, du har l√¶rt i f.eks. specifikke PATENTsmarter‚ĄĘ.

Forventninger, resultater og succes

PATENTsmarter‚ĄĘ garanterer eller lover ikke specifikke resultater eller resultater for virksomheder eller enkeltpersoner, der deltager i eller bruger produkter eller tjenester, der leveres via denne webside eller tilknyttede tjenester.

Din virksomhed, dit ansvar – husk at s√łge forretningskritisk r√•dgivning, f√łr du handler

Alle kan l√¶re med PATENTsmarter‚ĄĘ, men resultaterne vil variere og afh√¶nge af sagsspecifikke detaljer, forst√•else af det pr√¶senterede indhold, den personlige indsats, der er forbundet med at overs√¶tte det, og r√•dgivernes kompetence, som forklaret ovenfor.


Hvis du √łnsker min praktiske st√łtte som din r√•dgiver, kan dette ikke ske gennem PATENTsmarter‚ĄĘ. Du kan kontakte mig via min konsulentaftale med Larsen & Birkeholm; men da dette er en helt uafh√¶ngig virksomhed, skal du ikke forvente rabatter eller andre fordele som f√łlge af k√łb af PATENTsmarter‚ĄĘ. Jeg tilbyder kun et begr√¶nset antal r√•dgivningstimer hos Larsen & Birkeholm, s√• det kan v√¶re n√łdvendigt at kontakte mig i god tid, hvis du √łnsker min sagsspecifikke service.

ANSVARSFRASKRIVELSE: PATENTsmarter‚ĄĘ er ikke juridisk r√•dgivning

PATENTsmarter‚ĄĘ er ikke et patentkonsulentfirma og yder ikke r√•dgivning, hverken juridisk eller andre former for r√•dgivning.


PATENTsmarter‚ĄĘ er et informations- og uddannelseswebsted, der drives af European Patent Attorneys, herunder specifikt ejeren, grundl√¶ggeren og CEO for PATENTsmarter‚ĄĘ, Gyde Balzer Carstensen.

L√¶s venligst vores Forretningsbetingelser f√łr du bruger de oplysninger, som PATENTsmarter‚ĄĘ tilbyder i shoppen eller p√• anden m√•de.


Alle produkter og tjenester, blogs, mentoring (1:1 sparring), skr√¶ddersyede l√łsninger, events, webinarer, workshop m.m., herunder materiale eller indhold, der deles af PATENTsmarter‚ĄĘ , er udelukkende til uddannelsesm√¶ssige og illustrative form√•l, der har til form√•l at give en bedre forst√•else af loven og dens potentielle muligheder og risici, og kan ikke opfattes som juridisk r√•dgivning.

En forenkling kan v√¶re n√łdvendig for at forbedre den begrebsm√¶ssige forst√•else

Indholdet garanteres ikke for at være korrekt eller opdateret med de seneste nationale eller internationale lovændringer. Nogle gange er begreberne blevet forenklet for at reducere kompleksiteten og sikre en bedre begrebsmæssig forståelse, hvilket betyder, at udvalgte emner eller aspekter kan udelades eller ikke belyses fra alle vinkler.

Brug oplysningerne Рmen husk at få professionel rådgivning

Det er dit (brugerens) ansvar som virksomhedsejer at sikre, at du kender de juridiske konsekvenser af dine handlinger og derfor ogs√• at konsultere en patentadvokat eller juridisk r√•dgiver, f√łr du handler p√• baggrund af noget, du har l√¶rt eller konkluderet p√• baggrund af produkter, tjenester og indhold leveret af PATENTsmarter‚ĄĘ .


Selv om PATENTsmarter‚ĄĘ kan hj√¶lpe dig med at str√łmline dit arbejde og fremh√¶ve muligheder og risici, kan det ikke erstatte r√•dgivning fra en patentadvokat eller juridisk r√•dgiver.


Din specifikke situation, forretningsmodel, produktdetaljer, konkurrencesituation og adf√¶rd er nogle af de aspekter, der p√•virker din juridiske status, og kan i nogle tilf√¶lde synes at v√¶re i modstrid med det, du har l√¶rt i f.eks. specifikke PATENTsmarter‚ĄĘ.

Forventninger, resultater og succes

PATENTsmarter‚ĄĘ garanterer eller lover ikke specifikke resultater eller resultater for virksomheder eller enkeltpersoner, der deltager i eller bruger produkter eller tjenester, der leveres via denne webside eller tilknyttede tjenester.

Din virksomhed, dit ansvar – husk at s√łge forretningskritisk r√•dgivning, f√łr du handler

Alle kan l√¶re med PATENTsmarter‚ĄĘ, men resultaterne vil variere og afh√¶nge af sagsspecifikke detaljer, forst√•else af det pr√¶senterede indhold, den personlige indsats, der er forbundet med at overs√¶tte det, og r√•dgivernes kompetence, som forklaret ovenfor.


Hvis du √łnsker min praktiske st√łtte som din r√•dgiver, kan dette ikke ske gennem PATENTsmarter‚ĄĘ. Du kan kontakte mig via min konsulentaftale med Larsen & Birkeholm; men da dette er en helt uafh√¶ngig virksomhed, skal du ikke forvente rabatter eller andre fordele som f√łlge af k√łb af PATENTsmarter‚ĄĘ. Jeg tilbyder kun et begr√¶nset antal r√•dgivningstimer hos Larsen & Birkeholm, s√• det kan v√¶re n√łdvendigt at kontakte mig i god tid, hvis du √łnsker min sagsspecifikke service.